Založ si blog

Jeseninovská sága 12 – detstvo a Konstantinovo

Сергей Александрович Есенин   

Konstantinovo – Sergejovo detstvo 

          Dedina Konstantinovo sa rozprestiera na pravom kopcovitom brehu rieky Oky v Rjazanskej oblasti (predtým Rjazanská gubernia) približne 200 km juhovýchodne od Moskvy. Konstantinovo sa v písomnostiach začína spomínať v 17. storočí. V rôznych obdobiach bola dedina v rukách nie bezvýznamných osobností. Bola majetkom cárskej rodiny, potom Naryškinovcov (Naryškinová Natália Kirillovna, cárovna, bola matkou Petra I. Veľkého), potom patrila kniežaťu Golicynovi, ktorý tu dal postaviť Chrám Kazanskej ikony Matky Božej. Kupci Kuprianovi v Konstantinove zriadili školu pre roľnícke deti. Poslednou statkárkou do októbrovej revolúcie 1917 bola Lidia Ivanovna Kašina, ktorá sa stala prototypom hlavnej postavy Jeseninovej poémy Anna Snegina. V tom čase malo Konstantinovo asi 600 dvorov. Domy mali slamené strechy, boli natlačené tesne na seba, a tak o požiare nebola núdza. Niekedy zhorelo aj niekoľko desiatok domov pri jednom požiari.

Tu žili pokolenie za pokolením rodiny Jeseninovcov a Titovovcov, roľníci, pradedovia a dedovia, tu vyrástali aj rodičia Sergeja Jesenina.  A 21. septembra (po novom 3. októbra) 1895 sa tu narodil aj samotný básnik. Neskôr aj jeho súrodenci.

Fjodor Titov, otec Sergejovej matky, býval s rodinou v časti Konstantinova zvanej Matovo. Dedo Titov nebol chudobný, vlastnil nejaký majetok a mal troch synov, chodievali na sezónne práce ako pltníci.

Jeseninovci mali jednoposchodový dom, ktorý neskôr (1910)  podľahol požiaru, avšak pomerne rýchlo si postavili nový. (Pravdepodobne vyhoreli viackrát, lebo jeho sestry spomínajú aj iné roky vypuknutia požiarov). Dedo Jesenin prevádzkoval malý obchodík. Keď dedo zomrel, babka Agrafena Pankratievna zostala so 4 deťmi, dvoma synmi a dvoma dcérami, a obchodík musela zatvoriť. Žila z prenajímania izby umelcom, mníchom či iným pocestným, ubytovaným prala, varila, upratovala, starala sa o nich.

Sergej bol prvým dieťaťom svojej matky Tatiany Fjodorovny, ktoré zostalo nažive. Keďže sa so svokrou neznášali a manžel, Sergejov otec, pracoval v Moskve, dala Tatiana Sergeja od dvoch rokov do opatery svojim rodičom. Jej otec ju poslal do mesta, aby zarábala na chlieb a prispievala na chlapca. Dohodli sa na troch rubľoch mesačne. Chlapca si rodina obľúbila, babka Natália Jevpatievna ho rozmaznávala. Dedo aj jeho traja synovia ho všeličomu podúčali. Tu prežil päť rokov.

Prvé Sergejove spomienky spadajú do 3. – 4. roku  jeho života. Keď začal chápať a nevidel nikde okolo seba ani matku ani otca, myslel si, že je sirota. A aj sa kamarátil väčšinou so sirotami či polosirotami. Detstvo bez rodičov nemohlo nechať bez následkov jeho duševný vývoj. V dome u nich sa zastavovali pútnici, slepci, ktorí spievali náboženské piesne, rozprávali príhody, niekedy aj veršované. Rozprávky mu rozprávala pestúnka. Najväčší vplyv na neho mal asi dedo. Toho neskôr neraz spomína aj v svojich básňach. Dedo mu čítaval z Biblie, babka ho brávala na bohoslužby do kláštora vzdialeného 40 vierst. Priam neuveriteľné, keď si uvedomíme, že versta sa rovná približne kilometru, a museli to prejsť peši. Nevedno, za aký čas…
.

Konstantinovo breh rieky Oky

 

dom v ktorom sa narodil Sergej Jesenin / Дом, в котором родился Сергей Есенин

 

dom rodičov Sergeja Jesenina

.

Prvé jeho literárne „výmysly“ patria už do tohoto obdobia. Babička mu spievala pesničky, prednášala verše duchovného charakteru, rozprávala rozprávky. Nie všetky sa však končili šťastne. Vtedy Serioža babkine rozprávanie prerušoval a vymyslel pre príbeh svoj, šťastný koniec.

Čítať ho začal učiť dedo z náboženských kníh. Zvládol to v piatich rokoch.

Býval dušou kolektívu svojich rovesníkov. Vymýšľali rôzne detské pestvá, lozili po cudzích záhradách. Niekdy zmizol z domu aj na 2 – 3 dni, bez roho, aby niekomu niečo povedal. Vtedy chodieval k pastierom, chytali ryby a tým sa kŕmili. Po návrate nasledovala „zaslúžená odmena“…

Jeden z rovesníkov spomína, ako raz išli na lúčne jazero chytať mladé kačiatka. Sergej vošiel do vody a chytil tri kusy. Dal ich kamarátovi, aby ich podržal. Tomu sa však jedno vyšmyklo a odplávalo. Serioža na neho nakričal, zobral zvyšné dve kačičky… a o chvíľu ich sám pustil na vodu. Bol aj bitkárom. Babka ho za to hrešila, ale dedo bol spokojný – chlapec silnie, tak je načase, aby dokázal za seba postáť…

Po piatich rokoch sa vrátila matka (o nej bolo podrobnejšie v 2. časti „ságy“ a pri súrodencoch Jesenina – Razguľajevovi).

Roku 1904, teda ako deväťročný začína chodiť Sergej do miestnej školy. Učenie trvalo 4 roky.  Aj v škole bol lapajom a pôvodcom rôznych šibalstiev. V kúte stával asi najviac zo všetkých žiakov. Za správanie niekedy zostával aj po škole. Pamäť mal veľmi dobrú. (Aj v dospelosti recitoval celé dlhé pasáže rôznych básnikov spamäti). Od samého začiatku mal rád knihy (To sa nepáčilo jeho matke). Asi jediné, čím, sa odlišoval od svojich vrstovníkov, bolo to, že takmer stále mal v ruke nejakú knihu. Prevážne išlo o ruských klasikov – Puškina, Lermontova, Nekrasova, Koľcova, veľmi rád mal Gogoľa. Rád recitoval a písal. Svoje prvé veršíky ukazoval učiteľovi. Potom aj priateľovi Nikolajovi Sardanovskému, bratovi jednej z jeho prvých lások, ktorí sem prichádzali na prázdniny. Do kostola chodieval nerád. Ak mohol vyhol sa bohoslužbe, radšej sa hrával či kúpal. Zatiaľ čo jeho predkovia mali prezývku Monach / Mních, on si vyslúžil prezývku Bezbožnik / Neznaboh, v tých časoch ani horšia nemohla byť.

Prvé „vedomé“ verše začal skladať ako 8 – 9 ročný. Tie sa nezachovali. V písaní pokračoval… Sám hovorí, že v prvých veršíkoch napodobňoval ruské častušky. V jeho textoch boli básnické obrazy, o ktorých nikto nechcel veriť, že patria 15-ročnému dedinskému chlapcovi.

Jeho súčasníci spomínajú, že takmer stále chodil oblečený v dlhej bielej košeli s otvoreným golierom. Snáď sa chcel podobať briezke, ktorú neraz tak nádherne ospieval. Podobne mu na celý život učarili klen (javor), jarabina, lúky, lesy, rieka Oka…

Po štyroch rokoch učenia väčšina chlapcov začínala pracovať doma na gazdovstve, alebo si hľadali prácu inde. Rodinná „rada starších“ však rozhodla, že Sergej sa bude aj naďalej vzdelávať…
.

Sergej Jesenin v r. 1909

…………………………………..
Preskočím pár rokov, ale stále zostávame v Konstantinove. Rok 1917, leto trávi Sergej doma. (Vo februári dezertoval z armády).

Podľa spomienok jeho sestry Jekateriny, keď doteraz veľa času v Konstantinove trávil Sergej v domácnosti popa, teraz sa situácia zmenila.

Majiteľkou šľachtickej usadlosti po smrti svojho otca Ivana Kulakova sa stala Lidia Ivanovna Kašina. Pekná, vzdelaná, ovládala niekoľko jazykov, ľuďom pomáhala písať listy blízkym na front,  s dvoma deťmi, manžel sa zdržiaval kdesi inde, do Konstantinova neprichádzal. Sergejov kamarát, ktorý u nej pracoval, ho tam raz zaviedol. Potom sa Sergej stal u nich častým hosťom, Kašina mu posielala po svojich deťoch kvety, čo sa nepáčilo jeho matke. Snáď medzi nimi bolo aj niečo intímne, svedkov však niet. V životopisoch sa hovorí o platonickej láske medzi nimi.

Сергей Александрович Есенин

Približne o rok, teda v osemnástom, v prvých mesiacoch revolučných zmien, sa Sergej nachádzal zase doma. Z iniciatívy miestneho revolucionára Pjotra Jakovleviča Močalina sa rozvášnení dedinčania  chystali zničiť usadlosť statkárky Kašinej. Vtedy si Sergej zobral slovo a presvedčil ľudí, že viac osohu bude, keď z budov urobia niečo pre obec užitočné. V dome potom bola zriadená zdravotná ambulancia a koniarne boli prerobené na miestny klub. Kašina aj Močalin sa stali prototypmi postáv Jeseninovej poémy Anna Snegina.

Kašina potom žila v Moskve, pracovala v redakciách novín a zomrela v… 1937. Oficiálne na rakovinu… Najprv však bola zatknutá…

Na ukážku uvediem jednu báseň z jeho ranej tvorby. Preklad je voľný, laický.

Хороша была Танюша, краше не было в селе,
Красной рюшкою по белу сарафан на подоле.
У оврага за плетнями ходит Таня ввечеру.
Месяц в облачном тумане водит с тучами игру.

Prekrásna bola Taňuša, krajšej veru nebolo,
Červeňou vyšitý volán a bielych šiat podolok.
Pri výmoli za plotami chodí Táňa k večeru.
Mesiac do hmly zahalený hrá s oblakmi známu hru.

Вышел парень, поклонился кучерявой головой:
„Ты прощай ли, моя радость, я женюся на другой.“
Побледнела словно саван, схолодела, как роса. 
Душегубкою – змеею развилась её коса.

Prišiel šuhaj, uklonil sa – hlava samé kučery:
„Zbohom buď, ty radosť moja, s inou sa ja ožením.“
Zbledla ako biely rubáš, zmrzla ako rosy chlad.
Rozplietol sa vrkoč Tánin ako jedovatý had.

„Ой ты, парень синеглазый, не в обиду я скажу,
Я пришла к тебе сказаться: за другого выхожу.“
Не заутренние звоны, а венчальный переклик,
Скачет свадьба на телегах, верховые прячут лик.

„Oj, ty šuhaj modrooký, nehnevaj sa, ak som zlá.
To ja tebe vedieť dávam – iný si ma bude brať.“
Nie sú to raňajšie zvony, je to svadobníkov krik,
Už sa vezú na hintovoch, jazdci musia jej tvár kryť.

Не кукушки загрустили – плачет Танина родня,
На виске у Тани рана от лихого кистеня.
Алым венчиком кровинки запеклися на челе, –
Хороша была Танюша, краше не было в селе.

Nie kukučky zosmutneli – plače celý Tánin dom,
Na spánku má Táňa ranu od úderu palcátom.
Kvapky krvi ako venček nalepené na čelo –
Prekrásna bola Taňuša, krajšej veru nebolo.

Zhudobnená Taňuša


 

.
Obrázky z Konstantinova (dnes):

.

„Колокол дремавший / Разбудил поля, / Улыбнулась солнцу / Сонная земля“- Jesenin 1914

 

Konstantinovo – stará obecná škola

 

v škole

 

breh rieky Oky (Kto by sa tu nestal básnikom?)

.
http://diana-spb.livejournal.com/116730.html

http://www.roadplanet.ru/home/reports/594/

http://murmino-selo.narod.ru/Konst.htm
.
D r a g o     XII/2011

Vrava Slov

14.12.2017

Počuj to Ticho v Slovách... Nafuklé bubliny Som do metafór schoval Zrúc v ústach maliny, . Zrúc v očiach hviezdy neba, V oblakoch labute, V Mesiaci bochník Chleba... Slová sú podkuté..! . viac »

Šidlo vo vreci – 40

11.12.2017

Povstali sme z opice, a tak sa nečudujme, že tu máme opičiareň. . Najviac námahy dalo Noemovi dostať do archy veľrybu grónsku, pretože nevedel, kde leží Grónsko. . Najkrajšia vojna by bola, viac »

Kým. . .

08.12.2017

Kým Zem sa otáča, Pripíjam na Svitanie. Cez dieru z koláča Západný Zefýr vanie. . Kým Slnko vychodí, V poli sa žitko vlní. Vyplávam na lodi - Iáson je na výslní. . Kým Nádej neskoná, viac »

Vysoke Tatry, turistika, cestovny ruch, navstevnik, turista,

Slovenskí hotelieri zaznamenali rekordný počet hostí

15.12.2017 11:14

Hotelierom na Slovensku sa tento rok darí. Počet ubytovaných hostí za prvé tri štvrťroky opäť stúpol a dosiahol nový rekord.

Trump, pence

Nejde iba o Jeruzalem

15.12.2017 11:00

Americký prezident Donald Trump podpísal v utorok zákon o vojenskom rozpočte na budúci rok.

Koruna, Česko

Posilňovanie českej koruny sa zastavilo

15.12.2017 10:43

V závere novembra sa česká koruna voči euru dostala až pod úroveň 25,40 CZK/EUR, jej terajší kurz je pod hranicou 25,70 CZK/EUR.

Japonsko, Severná Kórea, Kim Čong-un

Japonsko uvalilo nové sankcie na Severnú Kóreu

15.12.2017 10:02

Obmedzenia sa týkajú 19 spoločností, ktoré podnikajú v oblastiach financií, uhlia, minerálov či dopravy.

Drahoslav Mika

fejtóny, aforizmy, básničky

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,388
Celková čítanosť: 2077622x
Priemerná čítanosť článkov: 1497x

Autor blogu