Zaránky

8. mája 2021, Drahoslav Mika, VERŠE DŇA
Prelieva noc sa do úsvitu
Ráno má líca od pudru
Z večera čašu nedopitú
Vínové mušky ohrdnú
.

Odhalia Slnku priezor mraky – 
Korunku zlatú na hlavu…
Život je zázrak nad zázraky
(Človek ju máva boľavú…)
.
Hrebeňom zlatým češe hory
Travinám rosu osuší
Háremu sliepok kohút dvorí
Motýle čušia v moruši
.
Díva sa ráno cez štrbinu
Chodníček stelie ku Duši
Spomína Pierot na Malvínu
A ona ani netuší… 
.
Hladí ma nežná ruka rána 
Utiahla noc sa do kúta
Dávno sa nehrám na Chuana
Aj keď mi srdce hrkúta
.
Múdrejší býva večer k ránu – 
Hovoria svetaskúsení – 
Nebo má povesť počmáranú
Príde mráz na psa v jeseni
.
D r a g o      29112018