Založ si blog

Théseus (17) – Amazonky

Héraklés slúži u Eurystha
Ktovie už koľký Boží rok.
Deviatu prácu kráľ mu chystá –
Diov syn mu je paholok.

Héra to takto zariadila.
Osud je k nemu nemilý.
Chráni ho iba svalov sila.
Priateľov hľadá, posily…

Admété, dcéra Mykén kráľa,
Vzala si teraz do hlavy!
Héraklés aby nezaháľal,
Za pásom nech sa vypraví.

Pásom za zlatým Hippolity,
Do končín kdesi nad Pontom –
Dnešných do dní kraj mužom skrytý.
Nenechá kráľ to na potom!

Héraklovi hneď príkaz vydá,
Otrok či ráči a či nie,
Adméte na nech ľudia vidia,
Splnil či princky želanie.
…………………………………………………..

z

Amazonkám je Hippolita
Kráľovnou (Kráľky majú tri.)
Pred mužmi žien je krása krytá,.
Artemide sa zariekli.

Arés, boh vojny, predkom im je.
Vyhnúť sa musia výdaju.
Sebou len medzi čas im plynie,
Prsník vraj pravý nemajú –

Zbavujú sa ho zbrani kvôli –
Prekáža luku, oštepu.
Dieťa sa iba ľavým kojí.
Chlapi sa ku nim dotrepú

Mesiace na dva raz do roka –
Gélovia, po nich Légovia.
Sliepočke mladej kohút toká,
Prírode keď sa podvolia.

Na koni rýchle ako víchor,
Mužom sa v boji rovnajú
(najlepším mužským bojovníkom),
Bohyňu lovu vzývajú.

Artemida je uctievaná
V chráme i v lone prírody.
Bohyňa Luny, večná panna,
Po lesoch s nimi prechodí.

z

Opásal Arés Hippolitu
Opaskom zlatým na znak cti.
………………………………………..
Heraklés teraz zháňa suitu,
K Amazonkám s ním čo by šli.

Hrdinov hľadá po Hellade,
Nezhlivie svet nech od nudy.
Prebúdza k žitiu srdcia mladé,
Ihravé žilky prebudí.

Zastaví sa aj u Thésea!
-Bratranče, hybaj na skusy!
Neplače veď ti doma žena,
Dočasu mesto opusti!

Uzrieme kraje nové sveta,
Spoznáme nové národy.
Šanca sa taká neodmieta,
Pohybu trocha neškodí.

Théseus sťaby čakal na to.
Úsmev mu v tvári zažiari.
Uverí, že je soľ nad zlato –
Ťapnú si chlapi do dlaní.

Mužská veď družba za to stojí,
Vedú sa vojny pre ženy.
Obaja hneď sú v ľahkej zbroji.
Théseus kyjak nemení,

Héraklés zase v levej koži –
Spomienka to na Kithairu.
Prvý je, ktorý v koži ožil,
Lev bol jak šitý na mieru.

Nastúpi suita v plnej kráse,
Drží loď plachty po vetre.
Pozdravia Múzy na Parnase,
Obetia bohom, Démétre…

Pozdravia Olymp na Výsosti.
Vyhodia kotvu v Parose.
V Mýzii Lykos hostí hostí,
Bebrykom dajú po nose.

Konečne vplávu v Temiskyru.
Uviažu lano na lodi.
V kraji, kde Amazonky žijú,
Posolstvo od nich prichodí.

Krajšie sú jedna ako druhá –
Hellenom pastva pre oči.
V úsmeve žien je nádej, vzpruha,
Iskrica v očiach preskočí.

z

Théseus mladý, ktože iný..(?)
Po Antiopé zatúži.
Dôsledku nieto bez príčiny,
Pichol sa chlapec na ruži.

Zapýri tvár sa Amazonky,
Srdiečko jej sa rozbúši –
Siahol jej Erós na pahorky,
Afroditin či Venušin…

Dievčina patrí k modrej krvi,
Kráľuje devám poddaným.
Théseus bude u nej prvým,
Zloží čo pre ňu lásky rým.

Prinesú dary pre kráľovnú.
Zveria jej, kto sú, čo sú zač.
Radšej by cez mier jak cez vojnu,
Opasok zlatý chceli mať.

Rozhodla veď tak Rada Bohov
Ústami kráľa Eurystha.
Nádejať sa tak či by mohol
Héraklés… Ak ho nezíska,

Osudu priečiť sa to bude –
Eurystheus bude na koni.
Hippolita je dievča múdre:
Osud keď..? Sa mu podvolí…

Héraklés získa opas zlatý,
Théseus pojme Antiopé.
Už sa sem deva nenavráti,
Srdcia dve bijú pokope…

Dvíha loď kotvu… Plachty hore…
Oblohou čajka preletí,
Rozvlní vlny Pontské more,
Hélios nebo osvieti.

Doplávu domov, do Hellady.
Ľud kráľu svadbu vystrojí.
Užijú nech si, kým sú mladí…
Narodí syn sa – Hippolit.

Vyrastá junák čo do sily,
Vyrastá chlapec do krásy.
Artemide ho zasľúbili,
Lovieva v lesoch, voľká si…
……………………………………….

Nad Pontom zas sa čosi deje…
Amazonky sú v rozruchu.
Po zbroji siahnu devy smelé,
Učia sa vojne na suchu.

Héra sa ku nim priplichtila
V amazoidnom odení.
Héraklu kvôli pomstychtivá
Myslenie devám vymení.

Úmyslami za nekalými
Únos vraj vidí Antiopy –
Thésea kráľka  bohov špiní,
Výpravu dáva dokopy…

Slobodiť tiahnu družku svoju,
Ukradnúť ženu kráľovi,
Athény priviesť k nepokoju.
Arés je z vojny hotový…

z

Koňmo sa nesie hrdá horda –
Oštepy, šípy, luky, meč…
Neunikne kto, ten sa poddá,
Nevinná krv ak nechce tiecť.

Attika devy neprivíta,
Nevyjdú s chlebom Athény.
Do mesta vtiahnu na kopytách,
Zalezú ľudia za steny.

Areov kopec obsadili.
Žiadajú vydať Antiopu,
Athénam ak je život milý.
Na brány búšia, neklopú…

Kopyta nech sa koniar drží –
Anta sa bude manžela.
Théseus, slávny medzi mužmi,
Vojsku po svojom pozerá:

S babami vojna… Nevídali…
Amazonky sú trúfalé.
Postačí hádam oddiel malý,
Škoda je krvi po tráve…

Polapí Anta luk a šípy,
Po boku stane manžela.
Sestry jej sadli na paripy…
Ona veď k Pontu nechcela…

z

Vlasť má už novú – muža, syna,
Domovom jej sú Athény.
Amazožitiu odzvonila,
S Théseom sú si súdení…

Synovi úctu k Artemide,
Hippolitovi vštepáva.
S lovom sa chlapec nerozíde,
Nebom pod holým prespáva.
………………………………………….

Théseus z mesta vojsko vedie.
Stretnú sa šíky na poli.
Úklady Héry krvou smädné
Divoký Arés napojí.

Zatrúbia trúby, cvendžia meče,
Nefelé slnko prekryje.
Na stranách oboch krv z rán tečie,
Amazonky sú v presile…

z

Padajú bojci od Thésea,
Dievčatá šípmi šlú im smrť,
Neminú strely svojho cieľa,
Trafený musí podľahnúť.

Kopytia kone Athén pole,
Kúdolí prach sa v údolí,
Krvavé zore na obzore
Egeja vody napojí.

Théseus v boji neuspieva,
Za hradby ústup predstiera.
Chodníček chtivým boja devám
Chytrou je chňapkou na zvera.

Spanilá jazda do úzkych sa
V uličkách mesta dostáva.
Nadšenie z boja devám klesá,
S lukmi už nie je zábava.

Domáci hosťky tlačia k múru,
Antiopé bráni Athény.
Dávne jej družky k nej sa hrnú…
S nimi však odísť nemieni…

Utíchli Múzy, rinčia zbrane,
Zasviští oštep hodený.
Vykríkne Anta, na zem padne,
Na muža pozrie… Na devy…

z

Théseus kľakne k láske svojej,
Vytiahne z hrude vraždnú zbraň.
Skončiť sa môžu hlúpe boje –
Vybrala Héra krutú daň…

-Ľúbim, ťa…, -šepne Théseovi…
Z posledných síl sa usmeje.
So synom si už nezaloví…
Na mier sa ešte nadeje…

Spoločne obrad vykonajú,
Nad hrobom pália obety.
Tvárami slzy bôľu kanú,
S Thanatom duša uletí.

(Eurystheus – vnuk Perseov, kráľ v Tirynthe, z vôle Osudu mu slúžil Héraklés, najväčší hrdina gréckych mýtov,
Admété – dcéra Eurysthea, 
Pontos, Pontské more – Čierne more, 
z
Amazonky – bojovné ženské kmene, žili na S od Čierneho mora,
Hippolita, Antiopé – kráľovné Amazoniek, 
Gélovia, Légovia – staroveké kmene v oblasti Kaukazu, potomkami Légov sú dnešní Lezgíni, 
Artemis, Artemida – panenská bohyňa lovu a Mesiaca, 
Parnas, Olymp – pohoria v Grécku, prvé je sídlom Múz, druhé sídlo najvyšších Bohov, 
Kithaira (Kithéra) = Kithairon, pohorie v Grécku, sídlo Múz, nezamieňať s názvom ostrova Kithaira,
Démétér – bohyňa plodnosti, 
Paros – ostrov v Egejskom mori, na ktorom sa výprava zastavila. 
Mýzia, Mýsia – štátny útvar na Z, JZ  od Čierneho mora,
z
Bebrykovia – staroveký národ v Bithýnii v Malej Ázii, prepadli mýzijskeho kráľa Lyka a výprava mu pomáhala poraziť ich z
Temiskyra – mesto, prístav na S pobreží Čierneho mora, 
Hélios – slnečný boh, 
Podľa inej verzie sa boj medzi Amazonkami a výpravou zviedol už v prístave Temiskyra, a podľa ešte inej na strane Amazoniek v Athénach bojovali aj Skýti, teda ich susedný národ. O pár storočí neskôr skýtski lukostrelci tvorili v Athénach jadro vtedajšej polície. 
Areov kopec – Areopagos, Areopag – pahorok v Athénach neďaleko Akropoly, zasadala na ňom súdna rada, 
Nefelé – bohyňa oblakov, 
Thanatos – boh smrti.)

D r a g o

Pahreba

17.08.2018

Z pahreby tlejúceho večera Horúci gaštan nevytiahnem Vánok mi trávou lôžko vystieľa Pod baldachýnom hviezdnej liahne . Orfea lýra zaznie z oblohy Nádeje hviezda v iskre bliká Načúvať iným viac »

Dve Tváre

14.08.2018

Dve tváre Mesiaca Neuzrie jedna druhú Nocou sa potáca Rojčivým robí sluhu . Dve tváre Mesiaca Spriaznené s Bohom Janom Lesk hviezd sa vytráca Vytriezvie rojko ráno . Sám sebe Blížencom Siam viac »

Koncert pre Hluchých

11.08.2018

Koncerty pre hluchých Večeru do škár lezú Opitý z kombuchy Objímam bielu Brezu . Javory žiarlivé Zlovestne lístím šuštia Lovím po olive Martini sladí ústa . Škára sa zaškerí Nohy sú viac »

Viedeň, Slovan, Rapid

Slovanisti na linke diplomatickej pomoci nadávali a žiadali nápoje

17.08.2018 15:00

Vulgárnym spôsobom sa dožadovali ukončenia zásahu polície či poskytnutia občerstvenia a nápojov, opísal rezort diplomacie vyčíňanie fanúšikov.

syseľ, Muránska planina

Sysle menia Muránsku planinu

17.08.2018 15:00

Na pasienkoch Muránskej planiny, pod kopcom Cigánka, sa rozvinul syslí ekoturizmus. Pred časom práve tam premiestnili sysle z košického letiska.

španielsko, katalansko, útok, výročie

Španielsko si pripomína rok od teroristických útokov v Katalánsku

17.08.2018 14:36

Útoky v Barcelone a Cambrils si v auguste 2017 vyžiadali dovedna 16 obetí.

Dolár

Turecko má v októbri splatiť dlhopisy za 3,8 miliardy USD

17.08.2018 14:36

Turecká vláda a firmy budú musieť v októbri splatiť dlhopisy v zahraničnej mene za takmer 3,8 miliardy USD (3,34 miliardy eur).

Drahoslav Mika

fejtóny, aforizmy, básničky

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,472
Celková čítanosť: 2414917x
Priemerná čítanosť článkov: 1641x

Autor blogu