Založ si blog

Ozorovske džveredelko (3)

  

„Viňčujem, viňčujem,
na to Bože narodzeňe
hojňejši, pokojňejši ročki dočekac, 
ňe taki smutni, aľe vešeli, 
žebi sce chodziľi pomedži maradički,
jak jasni mešačok pomedži hvizdočki.
To ja vam viňčujem do Božej milosci!“ 
 
sk_voZa cmi še stavalo, 
Chodzilo še zrana – 
Zvestovac trebalo 
Narodzeňe Pana. 
 
Po calim valaľe 
Chlapci viňčovaľi
Ščesca, zdravja žebi 
Dobri ľudze maľi. 
 
Dachto dal korunku, 
Dachto fileriki.
Pre peňeži buľi 
Furt dajake spriki. 
 
Kračun bul pod šňihom.
To ňe tak, jak ňeška. 
Zapadala prachom 
Ľetna kolobežka. 
 
Poschadzac še zvikľi 
Ujcove i cetki.
Gu rodičom prišľi, 
No ňe robic pľetki, 
 
Aľe oslavovac 
Bože narodzeňe. 
Až mi sliza vijdze, 
Ket sebe spomeňem…
 
Post bul na Viľiju,
Kolački še pekľi, 
Vipražaľi riski
A nam šľini cekľi. 
 
Na jezulanok me 
Višaľi bombuľi. 
Eletricki švički 
V obiscu ňebuľi. 
 
Z papira lancočki, 
Oriški u zlatku…
Salonki furt maľi 
Historiju kratku. 
 
A ket še zocmelo, 
Gu stolu me šedľi.
Už me buľi lačni, 
Podachtori smedni. 
 
V rodziňe krescaňskej
Pomodľic še treba, 
Podzekovac Bohu, 
Že nam dava chľeba. 
 
Tajňe me veriľi, 
Že kolbasi ľepši,
Bandurkovi šalat
I riski na tepši. 
 
Na čolo križiki 
Zrobila mac z medu.
Pripovedzel ocec
Ňedluhu bešedu. 
 
Zos medom še jedľi 
Cesnok i oplatki.
Žičiľi me sebe
Ščešľive švijatki. 
 
Poľivka furt bula 
Kvašna kapustova. 
Dakedi čereva 
Chopiľi še slova. 
 
Zo šickich kozaroch 
Najľepša kolbasa!
Chto s tim ňesuhlaši, 
Naj idze do frasa! 
 
Bobaľki zos makom, 
Orechami, sirom…
Ribi ňeplavaľi 
A pilo še vino. 
 
Pod stromik darunki 
Položil Ježiško. 
Podzekovaľi me 
Našej kresnej, Miškoj… 
 
Zabavki pre dzeci.
Mňe cešila kňižka.
Dočekaľi še i 
Korčuľi klziska. 
 
Na Pastirsku omšu 
Chodza o polnoci. 
V kosceľe ňetopja, 
Čľovek še ňespoci. 
 
Z betlehemom prišľi 
Jašľičkare rano. 
Skrivaľi še dzeci 
Baboj za viganom. 
 
Baľi še gubaša, 
Joho čarnej tvari. 
Spred dvoch tišic rokoch 
Ďivadelko hraľi. 
 
„Viňčujem, viňčujem, 
žebi sce maľi 
sto chľivki a jednu šviňu, 
sto zahradi, jednu dziňu, 
sto kurňiki, jednu kuru
a žebi še vam do korita veľk usral! „
……………………………………………..
 
V žime še zohrala 
Voda na šparhece. 
Mac kupala hole 
Dzeci u prikľece. 
 
Z diždžovku i z octom 
Vlasi še zmivaľi, 
Žebi buľi meke, 
Žebi šumňe staľi. 
 
Oľejčok na vlasi, 
Žolta brilantina
Poza ucha cekľi. 
Dobre še spomina…
………………………..
 
Ket zamarznul jarok, 
Zamaržľi i mlaki. 
Chto mal, na bokaňči 
Prikrucil gvintaki. 
 
Z ľadom še pocahľi 
Za valalom luki.
Kus konara z verbi 
Vžaľi me do ruki – 
 
To bula hokejka. 
Puk bula bľašanka. 
Dze še na nas hrabe 
Ňeškajša šmetanka! 
 
Ňigda Extra liga 
Teľo goloch ňeda. 
Od rana še bavil 
Hokej do obeda. 
 
Od obeda do cmi.
Ňemaržľi nam ucha. 
Tvarde mal nohavki, 
Tot, chto pod ľad zbuchal. 
 
Ňešľebodno ľizac 
Zamarznute kľamki! 
Priľepi še jazik! 
No ňe tot z topanki – 
 
Priľepi še jazik, 
Co zos gambi tirči. 
Ket maržňe, šľiskaju
Še i garadiči. 
 
Nadulo u poľu 
Zaveji do ňeba. 
Ňeška na to tanki 
I vojakoch treba. 
 
Za nas vistarčiľi 
Z lopatami chlopi. 
Každi še zo svoju
Odrucac šňih chopil. 
 
Po Kerestur raz – dva 
Voľna bula draha. 
Autobus zos vľečku 
Do školi nas cahal. 
………………………
 
Fijaločki zjari 
Rošľi popod ploti. 
Zbirac jich ňedalo 
Bars veľo roboti. 
 
Po cudzich zahradoch, 
Tam, dze psa ňebulo.
Stalo še, že kravu 
Z komaňici zdulo. 
 
Znaľi me vikľepac 
Perdalki zos verbi. 
-Taš, baba, taš, taš, taš…
Perdalka zaperdzi…
 
Na pumpave tiž me 
Piskac dokazaľi. 
Po žeľenej trave 
Me še kormacaľi.  
 
Veckaj me zbiraľi 
V Kašiňe troskiňi – 
Pachňace, červene… 
Furt mi ceču šľini. 
 
-Christos voskres! 
-Vo istinu voskres! 
 
Na Veľku noc dzivki
Chlapci oľivaľi. 
Parfin u fľašočkoj 
Paradnej trimaľi. 
 
Bul taki trpazlik
I motorik zo skla.
Dze parfin nakvapkal, 
Tam trava ňerosla. 
 
Stal korunu tricec – 
Ňeveľka to škoda. 
Nahradzic ho mohla 
I midlova voda. 
 
Naľaľi domacej 
Malim chlapcom babi, 
Naj še jim u bruchu 
Ňenakoca žabi. 
 
Škoda bulo torti, 
Co me vibľuvaľi. 
Po plotoch perini 
Macere višaľi. 
 
Stromi buľi polne 
Žeľenoho ľisca.
Lamalo še z ňoho, 
Bralo do obisca.
 
Pachňace konare 
Po scenoch še kladľi. 
Tak še paradzila 
Chiža na Rusadľi. 
………………………….
 
Pľeban pošvecoval 
Vodu, ožimini, 
Na Hromňici švički, 
Dzeci na krescini…
 
Chustočka do ruki 
Patri do rukava. 
Hrišňikom pan farar
Rozhrešeňe daval. 
 
Od spovedzi ňejesc
Až do prijimaňa! 
Moj žaludok cerpel 
Doňevitrimaňa…   
 
Sam pan farar – vinko! 
A nam – Bože celo! 
Pod baldachinom še 
Nam bars ňešedzelo. 
 
Do zadku z hlavačku – 
To bula zabava! 
Zo zakrestiji še 
Kurator zastrajal! 
 
Šickich ňepolapal. 
Z ňečistoho ducha
Pojednim še ušlo 
Paru poza ucha. 
 
Starši na korušu 
Staľi za organom. 
Falošňe špivaľi 
Babi za pľebanom. 
 
Chlopi popod koscel 
Ľihaľi na travu, 
Žebi jim slunočko 
Opaľilo hlavu. 
 
Tu še politicke 
Provadziľi reči.
I take, o chtorich
Pisac še ňešveči. 
 
Rozobraľi še tu 
Drustvo i robota, 
Dakedi še fodbal 
Do toho primotal…
 
A mi – za murikom 
Karti – šedzmu, fiľa..!
Ket nas prilapiľi, 
Koscelňik nas vilal. 
 
Vožiľi farara
Na koňskim kočaru
Raz na omšu veľku, 
Druhi raz na malu…
 
Obrok – to ňe bendzin, 
Tuňa bula tura
Do Malich ´Zorovec   
I do Kerestura. 
…………………………. 
 
Redovi še začina, 
Družba kolač načina. 
Ej, redovi, redovi, 
Či už každi hotovi? 
 
Častejši vešeľa 
Buľi jak rozvodi.
Dzeci še rodziľi 
A rošľi jak z vodi. 
 
Ket bulo vešeľe, 
Chiža bula mala.
Do ľesa še išlo
Za koňec valala
 
Narubac čečini, 
Konaroch, žeľeňi…
Postavil še šater, 
Naj še mlodi žeňi! 
 
Gu oltaru pošľi
Až ket odpitaľi. 
Fotki do Šečovec 
Zrobic ucekaľi. 
 
Procesija hoscoch 
Išla na pridani.
Priblukal še večar, 
Chto ňebul volani. 
 
I vipic naľaľi, 
I kolačok sladki.
Bočkaľi še vecka 
Svatove i svatki. 
 
Ňevestu čepiľi, 
Ket jej prišla chviľa. 
Poznaľi vidatu – 
Furt s koňťu chodzila. 
 
Od jutra ňevesta 
Začňe život novi. 
Začepena muši 
Tancovac redovi.  
 
Naša mlada, recece, 
Ňechcela jesc perece, 
Ľem bi jedla jablučka, 
Žebi bula ceňučka. 
 
Vikruca ju chlopi, 
Vikruca ju ženi, 
Medži cicki šturja 
Peňež pokurčeni. 
 
Chto še haňbi, po tim, 
Jak ju povikruca, 
Papirovi peňež
Vopcha jej do šurca. 
 
Dakedi davaju 
Peňeži na taňir. 
Mladomu zavidzec 
Može stari frajir. 
 
Cali život prežil 
Chlop zos jednu ženu. 
Večeru na stoľe
Furt mal navarenu. 
 
Pomali z ňu, pomali, 
Bi sce ju ňezlamaľi, 
Bo je cenka jak paľec – 
Tancuje z ňu zasraňec. 
…………………………….
 
Mlacačku cahaľi 
Od dvora do dvora.
Odvažaľi koňi 
Zarno od traktora. 
 
Dze še vimlacilo, 
Stalo slami bradlo. 
Kontigent še odvid – 
Štatu dobre padlo. 
 
Žebi me ňežiľi 
Glupi ui šľepoce, 
Zaprovadziľi nam 
I rozhlas po droce. 
 
Dotedi še z bubnom 
Hlašila novina:
-Chto ňema co robic, 
Može isc do kina!
 
-Ňezbirajce hubi, 
Bukvici, žaludzi, 
Ket budze štreľňica!
I guľka zabludzi…
 
Drustevňikom rozhlas 
Robotu pridzeľil, 
Žebi ňeľežeľi 
Cali dzeň v posceľi. 
 
Na jednotku ošem 
Korun drustvo dalo. 
I peňeži šmerdza, 
Aľe ľem za malom. 
 
Drustvo malo farmu – 
Chovaľi tu kuri. 
Bez cholesterolu 
Išče vajca buľi. 
 
Doma še znašaľi 
Kurki do kurňika. 
Ňijaki sukromňik 
Tedi ňepodňikal. 
 
Ňebuľi peňeži – 
Ňebuľi starosci. 
Ňebul pedigripal – 
Pre psoch buľi kosci.
 
Na dvore oproci 
Maľi vikup mľika. 
Ja chodzil kupovac 
Mľiko do Findrika. 
 
Pre maloho brata, 
Žebi ňebul slabi. 
Zos mlaki nam zubi
Vičitaľi žabi. 
 
Chto ňezavre gambi, 
Ket žaba zakvaka, 
Zostaňe bez zuboch! 
Povera tu taka. 
 
Daco na tim budze… 
I ja už ňekušem. 
Zabudam protezu 
Doma na obruše. 
 
Zahradu pooral 
Fodor bači s pluhom. 
S koňami frišňejši, 
Za motiku dluho. 
 
Ket ja koňa vodzil, 
Robil krivu brazdu. 
-Zavaruj nas, Bože, 
od takoho gazdu! 
 
Haňbil mi še koňa, 
Dakus i Fodora. 
Ľitaľi kameňi
Do našoho dvora:
 
Mojoho sušeda 
Zabava to bula. 
Malim dzecom zubi 
Viperdzi kobula. 
 
Ponapravjac kosci 
Dvojo chlopi znaľi – 
Dzedo Diheneščik
A tiš Kozak stari. 
 
Za valalom smerom 
Gu piskovej baňi
Našo šverboguzi 
Zbiraľi Cigaňi. 
 
Zarobiľi na ňich 
U vikupe šumňe. 
Mi vihnaľi ovci 
Popasc na zahumňe. 
 
Na drustevnim poľu 
Še mezgeľovalo.  
I domu še vžalo, 
I drustvu ostalo. 
……………………….
 
Cahaľi nas, chlapcoch, 
Tak jak všadzi, zbraňi.
Vojenska štreľňíca 
Bula jak na dlaňi. 
 
Zbiraľi me zrana 
Padački, patroni. 
V tim čaše vojaci 
Maľi išče koňi. 
 
Furt me daco našľi, 
Ket še ňeštriľalo. 
Malim patizanom 
Šicko še pridalo. 
 
Rachetľi, patroni
Ostre, tupe, šľepe…
Kebi to vibuchlo, 
Šickich nas potrepe! 
 
Poistki z granatu, 
Cali dimovňici… 
Kebi to vibuchlo, 
Ta me šicki v rici!
…………………….
 
Malý slovník veľkoozorovčiny: 
 
cma   –   tma 
spriki   –   zvady, hádky
jezulanok   –   vianočný stromček aj salonka 
obisce   –   dom, domov
zlatko   –   pozlátko, staniol 
kvašni   –   kyslý  
jašľičkare   –   betlehemci
šparhet   –   sporák 
gvintaki   –   korčule na kľúčik 
bľašanka   –   plechovka 
zbuchac   –   prevaliť sa pod ľad
kľamka   –   kľučka 
garadiči   –   schody 
šľiskac še   –   kĺzať sa 
kormacac še   –   kotúľať sa, váľať sa 
troskiňi   –   lesné a poľné jahody
Rusadľe      –   Turíce 
hlavačka   –   špendlík 
tuňi   –   lacný
redovi   –   svadobný tanec nevesty po polnoci
pridani   –   svadobný sprievod
konťa   –   účes vydatej ženy
šverboguzi   –   šípky
mezgeľovac – pozbierať, čo zostalo na poli po zbere
 
Kto nemal zatvorené ústa, keď kvákala žaba, tomu ich „vyčitala“, t.j. vypadali mu
Keď dieťaťu vypadali predné mliečne zuby, žartovalo sa, že mu ich kobyla vyprdela
 
(Pokračovanie nasleduje)
 
D r a g o     jeseň – zima   2013/2014
 

Dobročinná Skupina

19.07.2024

Založiť chcem dobročinnú skupinu – Sotva sa zlo samo zošúverí Oslovil som seberovných z Brooklinu Za ľudí sa musia hanbiť zvery .

Rojko na Orbite

17.07.2024

Dostal som sa do nočného korábu Hviezdy mrznú a mňa uši oziabu Mrznú hviezdy zaľúbené do leta Počasie je nevyspytný popleta .

Poľom ku Topoľom

15.07.2024

Vydávam sa po pamäti Do rodného chotára Majster Čas mi roky skmetil Pero všetko vytára… .

Biden

Biden, máme ťa radi, ale skonči. Výzvu expertov podpísal aj exveľvyslanec USA na Slovensku

20.07.2024 11:00

Desiatky expertov na zahraničnú politiku adresovali prezidentovi Joeovi Bidenovi otvorený list, v ktorom ho vyzvali, aby odstúpil zo súboja o Biely dom.

Iryna Farionová

Na Ukrajine zavraždili bývalú poslankyňu Farionovú, ktorá bojovala za ukrajinčinu

20.07.2024 10:58

Podľa Klymenka nešlo o náhodný čin či vraždu v afekte. Strelec sa pripravoval, uviedol.

Čína, hra, šach

Starnúca Ázia: Čína prerába škôlky na zariadenia pre seniorov. Mladí Japonci sa nechcú brať, vláda zisťuje prečo

20.07.2024 10:02

Japonská vláda začala konzultácie s mladými ľuďmi, aby zistila, prečo nechcú uzatvárať manželstvo.

Živá reťaz - Hrdí na rodinu,

Pochod Hrdí na rodinu chce zdôrazňovať význam manželstva. Rátajte s dopravným obmedzením

20.07.2024 09:21

Pre návštevníkov sú pripravené aj diskusia, koncert aj program pre deti.

Drahoslav Mika

fejtóny, aforizmy, básničky

Štatistiky blogu

Počet článkov: 2,283
Celková čítanosť: 5822258x
Priemerná čítanosť článkov: 2550x

Autor blogu

Archív